Cenová ponuka

 

Cenová ponuka závisí od samostatných požiadaviek organizácie ako aj na  vzájomnej dohode. Profesionalitou je osobné stretnutie, kde si obe strany stanovia pracovné povinnosti a ďalšie podmienky, na základe ktorých sa vypracuje cenová ponuka.

V prípade dohody  na spolupráci sa obe strany zmluvne zaviažu. V zmluve sú stanovené všetky dohodnuté podmienky ako aj platobné podmienky  (mesačné alebo štvrť ročné fakturácie).