Lektorská činnosť v oblasti ADR

V predmete činnosti, okrem iného mám aj lektorskú činnosť v oblasti ADR, ktorá sa vykonáva na základe zmluvnej viazanosti. 

Lektor je človek, ktorý vykonáva vzdelávanie či profesiu a je všeobecne chápaný ako profesionál vzdelávajúci dospelých v ďalšom vzdelávaní. Postupom času stále viac dochádza k rozdeľovaniu lektorov na užších špecialistov. Podľa metód vo výučbe, spôsobu práce lektora, jej zamerania sa môže nazývať : lektor, tréner, tútor, mentor, kouč  ai.

Lektor v praxi: Organizácie majú možnosť využívať lektorov pre vzdelávanie pracovníkov. Majú buď vlastných lektorov  alebo je najímaný formou služby.

Lektor uplatňuje rôzne metódy vzdelávania. Môže vzdelávanie vykonávať priamo na pracovisku v rámci organizácie alebo môže vzdelávať nejakou formou on-line vzdelávanie (napríklad formou webináre), pokiaľ to má v ponuke. 

 

Cenová ponuka je vždy dohodou.